Ban Giám đốc

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11944

Số lượt truy cập: 68850307

17/08/2016 15:44

Số lượt xem: 13842

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

TRẦN QUANG TIẾN

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực phụ trách:

          1. Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Học viện; chịu trách nhiệm trước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt của Học viện.

          2. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các lĩnh vực công tác: chiến lược, định hướng phát triển chung dài hạn của Học viện; tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đào tạo, bảo đảm chất lượng; sinh viên, cựu sinh viên; tài chính kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, đất đai; đào tạo các chuyên ngành; đào tạo, bồi dưỡng học viên ngoài khu vực công

         3. Trực tiếp phụ trách (theo dõi, chỉ đạo) Phòng Đào tạo, Tài chính - Kế toán, các Khoa chuyên môn, Trung tâm nâng cao năng lực phụ nữ (CET-CAW) và phòng Công tác sinh viên.

Lý lịch khoa học

Điện thoại: 0243.7755632

Email: tranquangtien@vwa.edu.vn

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

HÀM VỤ TRƯỞNG, PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 HÀ THỊ THANH VÂN

 

 Học vị: Thạc sĩ

 Lĩnh vực phụ trách:

           1. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và các cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực công tác: bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp, cán bộ làm công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; hành chính văn phòng; đối ngoại trong nước; thanh tra, pháp chế; y tế, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; vận hành cơ sở vật chất; công nghệ thông tin và truyền thông quan hệ công chúng, thư viện.

           2. Tổng Biên tập trang thông tin điện tử Học viện

          3. Trực tiếp phụ trách (theo dõi, chỉ đạo) Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Thư viện. 

Lý lịch khoa học

Điện thoại: 0243.7757327

Email: havan@vwa.edu.vn

 

PHÓ GIÁM ĐÔC HỌC VIỆN 

DƯƠNG KIM ANH

 Học vị: Tiến sĩ

 Lĩnh vực phụ trách:

          1. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và các cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực công tác: nghiên cứu khoa học của Học viện; hợp tác và đối ngoại quốc tế

          2. Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

          3. Trưởng Khoa Giới và Phát triển

          4. Trực tiếp phụ trách (theo dõi, chỉ đạo) Khoa Giới và Phát triển; Viện Nghiên cứu Phụ nữ; Phân hiệu Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Hợp tác quốc tế

Lý lịch khoa học

Điện thoại: 0243.7751752

Email: duongkimanh@vwa.edu.vn