Bản tin sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7635

Số lượt truy cập: 72883570

31/07/2022 11:09

Số lượt xem: 157

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế. Hiện nay, TYM đang cần tuyển dụng các vị trí như sau:

Hiện nay, TYM đang cần tuyển 12 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng), 01 kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh và 2 cán bộ của Trụ sở chính.
Cụ thể các vị trí:
Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng);
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật;
Cán bộ nhân sự phụ trách tuyển dụng, thi đua khen thưởng;
Cán bộ pháp chế
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế.  
Thông tin chi tiết xem tại :