Bảo đảm chất lượng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1959

Số lượt truy cập: 80766664

30/12/2022 19:00

Số lượt xem: 877

Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội

 Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo ngành Luật

Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh