Bồi dưỡng cán bộ HVPN

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10

Số lượt truy cập: 5957815

07/11/2012 15:37

Số lượt xem: 495

Để đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy đại học cho đội ngũ giảng viên của Học viện phụ nữ Việt Nam, ngày 1/11/2012 phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục, Học viện đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng dành cho cán bộ, giảng viên của Học viện và cán bộ của 1 số ban, đơn vị trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam-sẽ là mạng lưới giảng viên thỉnh giảng của Học viện.

Khóa học được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho cán bộ, nhân viên chưa qua đào tạo sư phạm theo hướng chuẩn hóa nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Học viện nói riêng và của sự nghiệp giáo dục nước nhà trong bối cảnh hội nhập quốc tế nói chung.

Với 25 học viên theo học, lớp Nghiệp vụ Sư phạm sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục đại học, vai trò, sứ mệnh của giáo dục đại học, những  xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại; Các kiến thức cơ bản về tâm lý dạy học, đặc điểm tâm lý người học, lý luận và phương pháp, kỹ năng dạy học ở bậc đại học; Các phương pháp cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Đại diện Ban Lãnh đạo Học viện TS. Trần Quang Tiến phát biểu

Cũng tại khóa học này, các giảng viên đến từ Vụ Đại học – Bộ GDĐT; Học viện Quản lý GD sẽ cung cấp các kỹ năng xây dựng đề cương môn học, soạn thảo bài giảng; kỹ năng sư phạm cơ bản về phương pháp đánh giá kết quả học tập sinh viên, phương pháp dạy học, sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến vào dạy học; kỹ năng tổ chức và quản lý trường đại học…cho học viên.

Giờ học: Đánh giá, kiểm định chất lượng trường Đại học

Khóa học cũng góp phần hình thành ý thức nghề nghiệp, đạo đức và tác phong sự phạm, mẫu mực nhà giáo trong các cơ sở giáo dục đại hoc, hình thành lòng say mê giảng dạy, nghiên cứu  và thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức và quản lý quá trình dạy học.

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm được giảng dạy liên tục từ ngày 1/11 đến 6/12/2012. Sau khi thi hết môn, các học viên đạt đủ điều kiện sẽ được nhận chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm do Bộ GDĐT cấp.

Xuân Quỳnh