Trung tâm đào tạo Tài chính vi mô

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2052

Số lượt truy cập: 80766776

19/11/2018 14:48

Số lượt xem: 2429

Với mục tiêu giúp người học có được cái nhìn thực tế về hoạt động kiểm soát nội bộ của các tổ chức TCVM chuyên nghiệp và các quỹ xã hội đã đăng ký thành công để rút ra những bài học kinh nghiệm cho tổ chức mình, từ ngày 31/10 – 02/11/2018 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam và từ 14 – 16/11/2018 tại Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm đào tạo Tài chính vi mô đã tổ chức khóa tập huấn Kiểm soát nội bộ trong tài chính vi mô.

 

Tham gia khóa tập huấn là 57 Lãnh đạo/thành viên ban quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ phụ trách lĩnh vực liên quan từ các quỹ, chương trình dự án TCVM trong cả nước.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức về các nội dung: Rủi ro và quản trị rủi ro trong ngữ cảnh kiểm soát nội bộ. Nhận biết những rủi ro chính trong TCVM; Tổng quan hệ thống Kiểm soát nội bộ. Phân tích các công cụ đánh giá hoạt độngkiểm soát nội bộ trong tổ chức và xác định điểm yếu kém để cải thiện; Tầm quan trọng và lợi ích của kiểm soát nội bộ hiệu quả trong hoạt động tài chính của tổ chức;

Ngoài ra, các học viên còn được trực tiếp lắng nghe báo cáo viên Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM); Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP); Chuyên gia thuộc tổ chức CARD, Philippines chia sẻ bài học kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận về hoạt động tài chính, những quy định về Kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của học viên.

Khóa tập huấn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu giúp người học có được những kiến thức tổng quát về vấn đề Kiểm soát nội bộ trong TCVM; hiểu được tầm quan trọng, nội dung các hoạt động kiểm soát nội bộ trong các tổ chức, quỹ, chương trình dự án TCVM, cách thức tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ hiệu quả và đúng quy định. Đồng thời biết cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng về kiểm soát nội bộ để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đang làm việc.

Trung tâm Đào tạo Tài chính vi mô