Bồi dưỡng cán bộ HVPN

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6

Số lượt truy cập: 5337889

02/08/2012 09:10

Số lượt xem: 386

Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2012 về việc tổ chức khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực theo vị trí công việc, Trường Cán bộ phụ nữ TW đã xây dựng chương trình và tổ chức thành công khoá bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý” cho các đồng chí Trưởng, phó các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam mà Khoa Khoa học cơ bản là đầu mối.

Dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu, nhà Trường đã xây dựng chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ theo chức danh từ cuối năm 2011. Tháng 7/2012, lớp tập huấn đầu tiên dành cho Trưởng, phó các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội được tổ chức tập trung vào các nội dung: Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, Giải quyết vấn đề và ra quyết định, Đánh giá và sử dụng cán bộ.

Mục tiêu đặt ra sau khóa học là học viên sẽ được tiếp cận xu thế lãnh đạo phổ biến hiện nay; làm sao có thể xác định, lựa chọn vấn đề ưu tiên, sáng tạo trong việc ra quyết định; có kĩ năng lãnh đạo, quản lý khoa học và phù hợp tình huống; linh hoạt, mềm dẻo trong cách tiếp cận và quản lý nhân viên. Lớp tập huấn do PGS. TS Võ Kim Sơn - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy, có sự tham gia của 37 đồng chí đến từ các Ban và các đơn vị thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kiêm Giám đốc Trường CBPN TW

TS. Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai giảng lớp học

Với chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, học viên được trao đổi làm rõ về ý nghĩa, cách vận dụng phong cách lãnh đạo trong những tình huống cụ thể; được phân tích những yêu cầu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo cần có, các cấp độ hướng dẫn, tư vấn hay uỷ quyền theo từng tình huống trong các bài tập của giảng viên.

Với chuyên đề Giải quyết vấn đề và ra quyết định, học viên được trao đổi về khái niệm “vấn đề”, “giải quyết vấn đề” thuộc lĩnh vực chuyên môn của cá nhân và tổ chức Hội. Giảng viên đã cung cấp các phương pháp, kĩ năng ra quyết định hiệu quả, công cụ lựa chọn ưu tiên để giải quyết những thách thức đang gặp phải. Học viên đã trao đổi kinh nghiệm vận dụng các kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong công tác Hội.

Với chuyên đề Đánh giá và sử dụng cán bộ, học viên được làm rõ những vấn đề lý thuyết liên quan đến phương pháp, nội dung đánh giá cán bộ, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra liên quan đến sử dụng cán bộ, người quản lý, lãnh đạo có thể thay đổi cách tiếp cận đối với nhân viên, tìm ra được phương pháp hữu hiệu để phát huy tiềm năng chuyên môn của cán bộ.

PGS. TS Võ Kim Sơn - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

trực tiếp giảng dạy

Khóa bồi dưỡng đã diễn ra thành công và cập nhật các kiến thức, kĩ năng hữu ích cho các đồng chí Trưởng, phó Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam vận dụng trong quá trình quản lý, lãnh đạo.

Thanh Hiền - Khoa KHCB