Bồi dưỡng cán bộ HVPN

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Số lượt truy cập: 5337877

16/10/2012 09:48

Số lượt xem: 514

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực theo vị trí công việc cho cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam; căn cứ Kế hoạch đào tạo năm 2012 của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương; Ban Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương quyết định tổ chức Khóa tập huấn về tham mưu chiến lược.

 

Đây là khoá học dành cho các đồng chí là phó ban, các chuyên viên có kinh nghiệm các ban chuyên môn/ đơn vị trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam và các đông chí là Phó chủ tịch hoặc trưởng ban chuyên môn của Hội LHPN cấp tỉnh/thành (chưa tham gia khoá học năm 2011).

 Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất về những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách và phương pháp tổ chức thực hiện các hoạt động của cấp Trung ương và tỉnh/thành Hội LHPN Việt Nam.

Nội dung tập huấn bao gồm các phần: Tham mưu trong tổ chức; Tư duy chiến lược; Xây dựng kế hoạch, Quản lý công việc và thời gian; Trình bày – thuyết trình.

Với sự nhiệt tình, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm bản thân, chuyên gia Phan Thế Vinh, giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã truyền đạt cho người học hiểu rõ công việc của người tham mưu, bộ phận tham mưu, bao gồm: Nắm vững quy trình tham mưu, các kỹ năng giao tiếp của người tham mưu; Xác định được chiến lược cho tổ chức, chương trình; Lập được kế hoạch hành động và tổ chức công việc cho từng cá nhân, bộ phận và tập thể... hiệu quả; Biết cách phân tích mục tiêu, yêu cầu của ý tưởng, đề xuất ban đầu; Biết cách lập kế hoạch hiệu quả và nhanh chóng; Xác định mục tiêu và hoạch định chính xác công việc; Nhận dạng được các công việc ưu tiên làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động và phân bổ các nguồn lực; Thiết lập các chỉ tiêu, tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động; Biết cách đề xuất ý tưởng; Biết cách thuyết trình các giải pháp, ý tưởng, kế hoạch,…

Sau 03 ngày tập huấn (từ ngày 10/10 đến ngày 12/10/2012), Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho 20 học viên tham gia lớp tập huấn. 

Nguyễn Thị Hải - GV Khoa QTKD