Các dự án

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 692

Số lượt truy cập: 74910577

19/06/2020 20:00

Số lượt xem: 1370

Danh mục các văn bản ký kết về hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các đối tác nước ngoài của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

STT

Văn bản ký kết

Lĩnh vực hợp tác

Thời gian ký kết

Kết quả triển khai

1

Biên bản Ghi nhớ giữa Kế hoạch Colombo, Chương trình Vấn đề về Giới và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Dự án Nâng cao năng lực cho khoa Giới, Học viện Phụ nữ Việt nam

Tổ chức khóa tập huấn, tổ chức Hội thảo quốc tế, trao học bổng cho sinh viên, thành lập Trung tâm học tập Giới.

7/2019-1/2021

Đến T6/2020L: đã tổ chức khóa tập huấn Phương pháp sư phạm có đáp ứng giới cho 20 cán bộ giảng viên Học viện; tổ chức khóa tập huấn “Phân tích thống kê và kinh tế lượng cơ bản ứng dụng trong phân tích vấn đề giới” cho 30 cán bộ Học viện và TW Hội; trao học bổng cho 16 sinh viên có kết quả học tập tốt.

2

Biên bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học Quốc gia Chonnam và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế; hợp tác nghiên cứu; trao đổi giảng viên, sinh viên; trao đổi thông tin, tài liệu tham khảo.

4/2019-4/2024

 

3

Biên bản Ghi nhớ giữa Trường Viện Friedrich-Ebert-Stiftung và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế; Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn; hợp tác nghiên cứu; trao đổi giảng viên, sinh viên; cung cấp các cơ hội thực tập, học bổng cho sinh viên

2/2019-2/2022

Tổ chức Hội thảo Quốc tế với các khoa chuyên môn của Học viện (khoa Giới, khoa Luật)

4

Giải thưởng Trợ cấp Liên bang

Tổ chức khóa tập huấn về doanh nghiệp cho phụ nữ

9/2019-3/2021

 

5

Hợp đồng dịch vụ giữa UNDP Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu

7/2019-10/2019

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khảo sát và viết báo cáo.

6

Thư chấp thuận tài trợ của AVI

Hợp tác đào tạo

6/2019-11/2019

Tổ chức khóa tập huấn về Khởi sự Kinh doanh cho Phụ nữ Khuyết tật

7

Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Thúc đẩy Lãnh đạo nữ Toàn cầu, trường Đại học Ochanomizu

Hợp tác thực hiện dự án; Tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế; trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học.

12/2018-12/2023

Hợp tác nghiên cứu khảo sát; cán bộ Học viện tham gia trình bày tại Hội thảo Quốc  tế do Viện tổ chức.

8

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Kiện Hành

Trao đổi giảng viên, sinh viên; hợp tác tiến hành nghiên cứu; hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế; trao đổi thông tin, tài liệu tham khảo; hợp tác triển khai dự án; hợp tác đào tạo chứng chỉ.

6/2018-6/2021

Trao đổi sinh viên Học viện sang Đài Loan du học thực tập 1 năm

9

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Dục Đạt

Trao đổi giảng viên, sinh viên; hợp tác tiến hành nghiên cứu; hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế; trao đổi thông tin, tài liệu tham khảo; hợp tác triển khai dự án; hợp tác đào tạo chứng chỉ.

5/2018-5/2023

 

10

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và  Trường Đại học “Dimitrie Cantemir” Christian.

Triển khai các dự án nghiên cứu phát triển; Tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế; trao đổi giảng viên, sinh viên; trao đổi tài liệu thao khảo, kết quả nghiên cứu; cung cấp các cơ hội tập huấn/ giảng dạy nước ngoài cho giảng viên, NCV.

5/2018-5/2023

 

11

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và  Trung tâm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trao đổi tài liệu tham khảo; trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, tổ chức seminar; phối hợp tổ chức nghiên cứu và các lớp bồi dưỡng cho cán bộ nữ.

4/2018-4/2023

Trao đổi chuyên gia Phi-líp-pin đến làm việc tại Học viện trong 4 năm.

12

Hợp đồng Tư vấn giữa tổ chức CARE Việt Nam và các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu

8/2018-10/2018

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khảo sát và viết báo cáo.

13

Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn giữa Tổ chức ActionAid tại Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu

7/2018-12/2018

Tổ chức các hoạt động khảo sát và viết báo cáo.

14

Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn giữa Oxfam Việt Nam với nhóm 10 chuyên gia của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu

2/2018-5/2019

Tổ chức các hoạt động khảo sát và viết báo cáo.

15

Hợp đồng giữa UNDP và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tổ chức khóa tập huấn cho Lãnh đạo nữ và Lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số; chuyển giao 2 trang web lanhdaonu.vn và sansangdethanhcong.com.vn

12/2017-12/2018

Tổ chức khóa tập huấn cho Lãnh đạo nữ và Lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số cho 60 học viên tại 2 tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Chuyển giao và tiếp nhận 2 trang web lanhdaonu.vn và sansangdethanhcong.com.vn

16

Giải thưởng Trợ cấp Liên bang

Tổ chức khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh cho phụ nữ

9/2017-2/2019

Tổ chức các khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh cho phụ nữ tại 7 thành phố/ huyện thuộc 7 tỉnh miền Bắc Việt Nam

17

Thư Thỏa thuận UN Women Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu

7/2016-12/2016

Tổ chức các hoạt động khảo sát và viết báo cáo cho “Nghiên cứu về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng và phát triển chương trình Thành phố An toàn tại thành phố Hồ Chí Minh”

18

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bỉnh đẳng Giới Hàn Quốc

Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện; Hỗ trợ phát triển chương trình hoc cử nhân ngành Giới tại HV

12/2016-12/2018

Trong giai đoạn 2016-2018, HV đã cử 2 đoàn (gồm 10 cán bộ giảng viên Học viện và 10 lãnh đạo Hội Phụ nữ các tỉnh) tham gia khóa tập huấn Giảng viên Nguồn về Giới tại trụ sở Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bỉnh đẳng Giới Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc.

19

Thư Thỏa thuận UN Women Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác đào tạo và biên soạn giáo trình

11/2015-4/2016

Biên soạn và xuất bản tài liệu về giới và an sinh xã hội cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và cán bộ Hội LHPN Việt Nam cấp cơ sở.

20

Thư Thỏa thuận UN Women Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác đào tạo

1/2015-6/2015

Tổ chức các khóa tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam trong lồng ghép giới và kinh tế trong an sinh xã hội.

21

Thư Bày tỏ Ý định Hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Malaysia

Hợp tác triển hoạt động nghiên cứu; trao đổi kinh nghiệm, thông tin;

2/2015

Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Một số chính sách nhằm nâng cao năng lực và cải thiện cuộc sống của phụ nữ Malaysia – Việt Nam” tháng 7/2016

22

Bi��n bản Ghi nhớ giữa Chương trình Hợp tác KOICA- Đại học Chung-Ang và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu, đào tào

6/2015-6/2016

Tổ chức các hoạt động phục vụ Nghiên cứu Xây dựng Kế hoạch chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở miền Bắc Việt Nam;

Tổ chức 3 lớp tập huấn cho 60 cán bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam và cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam về 1) Phân tích nghiên cứu khảo sát, 2) Kỹ năng đề xuất chính sách và 3) Nâng cao năng lực xây dựng chiến lược.

Xuất bản sách chuyên khảo “Điều tra về thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam”; tổ chức Hội thảo giữa kỳ và kết thúc dự án;

Tổ chức đoàn đi Hàn Quốc gồm cán bộ Học viện để tham quan mô hình Trung tâm dạy nghề của Hàn Quốc.

23

Biên bản Ghi nhớ giữa Trường Hành chính Quốc gia Canada và Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương

Hợp tác giảng day, bồi dưỡng, tổ chức các khóa tập huấn

5/2011-5/2014

 

24

Biên bản Ghi nhớ giữa Đại học Seo Kyeong và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ thẩm mỹ;

2014-2020

 

25

Biên bản Ghi nhớ giữa Đại học Kinh doanh Sydney, Đại học Sydney, Úc và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Trao đổi giảng viên; trao đổi tài liệu, giáo trình giảng dạy, sản phẩm nghiên cứu; hợp tác xây dựng chương trình đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm, năng lực giảng dạy.

8/2013-8/2018

Tổ chức 3 cuộc thi “Khởi sự kinh doanh GENESIS” cho sinh viên, với sự tham gia của sinh viên Học viện và sinh đến từ các trường Đại học khác trên địa bàn Hà Nội.

Tài trợ cho 3 sinh viên Học viện đạt giải cao tại cuôc thi GENESIS sang Sydney, Úc để tham dự vòng chung kết.

26

Biên bản Ghi nhớ giữa Đại học Y tế Sahmyook và Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ thẩm mỹ;

6/2013-6/2018

 

27

Văn bản Ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Daegu Mirae và Hội LHPN Việt Nam

Đào tạo nghề thẩm mỹ, thành lập và điều hành “Khoa Thẩm mỹ”

8/2010- 8/2015

 

 

Ban Biên tập