Cán bộ, Giảng viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7362

Số lượt truy cập: 77129684

21/04/2015 16:22

Số lượt xem: 1577

Từ ngày 15 đến 17 tháng 04 năm 2015, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức 03 hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015. Mỗi hội đồng đánh giá, xét duyệt từ 3 đến 4 đề tài. Chủ tịch các Hội đồng là: TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Ths. Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và TS. Lưu Song Hà, Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản.

Tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 có 10 hồ sơ, bao gồm 06 đề tài do đơn vị thực hiện và 04 đề tài do các cá nhân thực hiện. Có những đơn vị gửi đến Hội đồng từ hai đến ba đề cương của tập thể và cá nhân. Một số đề tài liên quan đến nội dung đào tạo, bồi dưỡng như: Phương pháp sư phạm có đáp ứng giới; Vai trò tổ chức và đánh giá của giảng viên đối với quá trình tự học; Mô hình hướng dẫn/kèm cặp sau đào tạo, bồi dưỡng. Một số nghiên cứu khác quan tâm hoạt động phát triển kinh tế của phụ nữ: Tác động của tài chính vi mô đến hoạt động kinh tế của phụ nữ; Tính bền vững của mô hình kinh tế tập thể do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai. Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ trẻ em gái vị thành niên hay tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy cũng được một số nghiên cứu đề cập đến. Ngoài ra, một số đề tài đề xuất những vấn đề có tính thực tiễn khá cao: Nhu cầu nhân lực ngành Giới và phát triển; Phát triển nguồn tài nguyên điện tử của Học viện Phụ nữ Việt Nam và vấn đề xã hội hóa giáo dục của mạng lưới doanh nhân…

Trong mỗi hội đồng, các chủ nhiệm đề tài được trình bày ngắn gọn và giải trình những thắc mắc của thành viên hội đồng về thuyết minh đề tài. Trên cơ sở phần thuyết trình của chủ nhiệm đề tài và tài liệu đã được gửi trước, các phản biện và ủy viên Hội đồng đưa ra nhận xét và những góp ý chi tiết, sâu sắc vào từng phần của thuyết minh: Tên đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, quy mô nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nội dung và câu hỏi nghiên cứu… Qua đó, các hội đồng đã định hướng cách thức sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện các thuyết minh. Nhìn chung, điểm mạnh của hầu hết các đề tài nghiên cứu năm nay là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của Học viện và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, các đề tài còn phản ánh đam mê nghiên cứu khoa học của các đơn vị, cá nhân. Mặc dù nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đề tài còn hạn chế, các đơn vị, cá nhân vẫn thể hiện nỗ lực quyết tâm thực hiện các nghiên cứu.

Mỗi đề tài nghiên cứu được các thành viên hội đồng cho điểm vào phiếu đánh giá với tổng số điểm cho tất cả các tiêu chí đánh giá là 100. Kết quả đánh giá đã được công bố tới từng chủ nhiệm, đơn vị đăng ký vào cuối mỗi buổi hội nghị. Các kết quả đánh giá này sẽ là căn cứ để Ban Giám đốc đưa ra quyết định chọn lựa các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay.

Với tiến độ thời gian tương đối khẩn trương, các hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học đã làm việc thực sự trách nhiệm, nghiêm túc và nhiệt tình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự. 

Phan Thị Thu Hà – Viện Nghiên cứu Phụ nữ