Cán bộ, Giảng viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2573

Số lượt truy cập: 71374178

21/04/2015 16:43

Số lượt xem: 1276

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2015, chiều ngày 13 tháng 04 năm 2015, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Thực trạng hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội (Nghiên cứu 04 xã/phường của thành phố Hà Nội)” do Khoa Khoa học cơ bản thực hiện. TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam là chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là chuyên gia trong và ngoài Học viện.

Chủ nhiệm đề tài là ThS. Bùi Thị Thư trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu đạt được. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian qua, thành Hội Hà Nội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thu hút được sự tham gia của phụ nữ. Nghiên cứu đã đánh giá được tính hiệu quả, lợi ích cũng như hạn chế của các hoạt động hỗ trợ này và tìm ra các nguyên nhân...Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảm nghèo bền vững của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội như: Ngân hàng chính sách mở rộng đối tượng cho vay, các khoản vay, thời gian cho vay; các cấp Hội phát huy các hoạt động mang tính bề sâu và tính bền vững gắn liền với việc nâng cao kiến thức và giới thiệu chuyển đổi việc làm giữa những hội viên; Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật; Viện nghiên cứu phụ nữ có những nghiên cứu về hiệu quả các hoạt động xét về khía cạnh trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới…

Hội nghị nghiệm thu đề tài có sự tham gia của giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh. Ngoài ý kiến của các phản biện và thành viên Hội đồng, các giảng viên khoa Quả ntrị kinh doanh cũng tham gia ý kiến rất hữu ích cho nhóm nghiên cứu đề tài. Hội đồng đánh giá cao tính thiết thực và phù hợp của đề tài đối với nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, đề tài có cách tiếp cận khá mới khi đưa ra đề xuất về việc hỗ trợ phát triển kinh tế đi đôi với thay đổi phân công lao động trong gia đình, giảm công việc không được trả lương với người phụ nữ. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đưa ra góp ý cả về hình thức và nội dung để hoàn thiện báo cáo đề tài như: cần thống nhất khuôn gọn vấn đề nghiên cứu từ chương thứ nhất đến chương thứ ba; Chương cơ sở lý luận cần bổ sung và làm rõ một số khái niệm; Sửa lại cách viết ở các chương đặc biệt là chương giải pháp; việc trích dẫn, trình bày bảng biểu, tài liệu tham khảo và phông chữ phải theo đúng quy định…

Hội đồng đã bỏ phiếu kín đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng đồng ý cho nghiệm thu nhưng và cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đề tài theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Phan Thị Thu Hà – Viện Nghiên cứu Phụ nữ