Bảo đảm chất lượng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 934

Số lượt truy cập: 74911044

11/05/2021 12:10

Số lượt xem: 2497

Học viện Phụ nữ Việt Nam có mục tiêu, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh và hội nhập qua các thời kỳ. Trong giai đoạn 2021 - 2025 Học viện có 8 Mục tiêu lớn cần hoàn thành.