Phòng TCHC

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 424

Số lượt truy cập: 74910214

31/08/2022 09:42

Số lượt xem: 229

Ngày 29/8/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 709/QĐ-HVPNVN ban hành Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Mời bạn đọc xem chi tiết Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam TẠI ĐÂY