Bảo đảm chất lượng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3414

Số lượt truy cập: 84311572

11/05/2021 11:09

Số lượt xem: 2018

Tầm nhìn chính là hình ảnh, tiêu chuẩn, lý tưởng được Học viện Phụ nữ Việt Nam đặt ra trong tương lai nhằm thể hiện quyết tâm nắm bắt, biến thành hiện thực. Tầm nhìn chính là nguồn cảm hứng, động lực làm việc của tập thể cán bộ, nhân viên Học viện.