Chiến lược, Triết lý, Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu, Giá trị cốt lõi

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11964

Số lượt truy cập: 74907904

05/01/2020 17:31

Số lượt xem: 810

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chiến lược Học viện giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Biên tập