Bảo đảm chất lượng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 27

Số lượt truy cập: 74909692

11/05/2021 10:52

Số lượt xem: 1381

Triết lý giáo dục được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Triết lý được xây dựng trên 4 trụ cột chính là đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp.