Chuẩn đầu ra & Chương trình ngành học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 12056

Số lượt truy cập: 68850561

16/10/2015 14:57

Số lượt xem: 7975

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt nam đã ký Quyết định 263/QĐ-HVPNVN  về việc ban hành bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tải bộ Chuẩn đầu ra ngành Công tác xã hội TẠI ĐÂY

Tải bộ Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh TẠI ĐÂY

Tải bộ Chuẩn đầu ra ngành Luật TẠI ĐÂY

Tải bộ Chuẩn đầu ra ngành Giới & Phát triển TẠI ĐÂY

Tải bộ chuẩn đầu ra tiếng Anh TẠI ĐÂY