Chuẩn đầu ra & Chương trình ngành học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3

Số lượt truy cập: 7195626

03/10/2013 10:00

Số lượt xem: 776

Ngày 30/9/2013, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định 216/QĐ-GĐ về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ban hành kèm theo Quyết định 216/QĐ-GĐ là bản "Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh và Công tác xã hội" bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Mời bạn đọc xem nội dung bộ chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh tại file đính kèm.