Tuyển sinh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 16

Số lượt truy cập: 8451545

18/08/2015 00:00

Số lượt xem: 8452

Dự kiến điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm học 2015 - 2016 tính đến hết ngày 18/8/2016

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển dự kiến

(KV3, HSPT)

Ghi chú

Công tác xã hội

D760101

Toán, NgữVăn, TiếngAnh

15.0

Mức chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên là 1 điểm, giữa các khu vực là 0,5 điểm

Ngữ  văn, Lịch sử, Địa lý

 

Luật

D380101

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15.0

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vậtlý, TiếngAnh

15.0

 

 

Toán, Vậtlý, Hóahọc

 

 

 

 

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

 

Giới và Phát triển

 

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

 

 

 

Ngữvăn, Lịchsử, Địalý

15.0

 

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 

 

 

Toán, Vật lý, Hóa học