Đào tạo sau đại học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3602

Số lượt truy cập: 71095533

26/08/2013 15:47

Số lượt xem: 2598

Ngày 26/8/2013, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ban hành QĐ số 157/QĐ-BGĐ về Quy định và Quy trình duyệt giảng, mời giảng viên thỉnh giảng các chương trình cử nhân của Học viện. 

Chi tiết mời bạn đọc xem trong file đính kèm.