Đào tạo trung cấp

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 25

Số lượt truy cập: 9626613

02/08/2013 10:19

Số lượt xem: 728

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Theo quy định của Luật Giáo dục và Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hiện hành, đối tượng tuyển sinh TCCN gồm: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Thực hiện Luật Giáo dục, ngày 28/6/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (CTK-TCCN), trong đó quy định về nội dung, cấu trúc, định mức khối lượng kiến thức và kỹ năng, thời gian đào tạo cho hai đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT và THCS. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành chương trình khung của một số

ngành đào tạo đối với đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó quy định về mục tiêu đào tạo, tên học phần, số lượng học phần, nội dung và thời lượng cụ thể của từng học phần. Để việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo TCCN được thống nhất theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Căn cứ các quy định về CTK-TCCN ban hành kèm theo Thông tư số

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình khung ngành đào tạo (đối với các ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung), các cơ sở đào tạo TCCN xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể cho từng ngành của cơ sở đào tạo đảm bảo phù hợp

với các quy định hiện hành, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của ngành, của địa phương và điều kiện cụ thể của cơ sở đào tạo.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.