Đào tạo trung cấp

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6271

Số lượt truy cập: 77128308

12/05/2020 17:52

Số lượt xem: 747

Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính năm 2020.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của PGS. TS Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và lãnh đạo các phòng, khoa thuộc học viện. Ngoài ra còn có sự tham gia của 145 học viên là cán bộ trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam và các bộ, ban ngành.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Trần Quang Tiến đã chúc mừng các học viên tham gia lớp học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao, năng lực công tác, phát triển tư duy khoa học, bồi dưỡng đạo đức..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quản lý. Đồng chí yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm quy chế học tập; các giảng viên thể hiện tính gương mẫu trong giảng dạy với những phương pháp giảng dạy tích cực, nội dung thực tế và lấy học viên là trung tâm. Đồng chí Trần Quang Tiến mong muốn và chúc các học viên hoàn thành xuất sắc khóa học và áp dụng thành công những kiến thức được trang bị vào thực tế công việc.

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, xã hội; kỹ năng công tác; báo cáo thực tiễn về các lĩnh vực; nghiên cứu thực tế…

Đây cũng là dịp để nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; cung cấp hành trang cần thiết cho các học viên nhằm vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế…Dự kiến, khóa học sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2021.

 

Xuân Quỳnh