Đào tạo trung cấp

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 12

Số lượt truy cập: 8421638

16/10/2012 10:01

Số lượt xem: 727

Thực hiện kế hoạch Đào tạo năm 2012, sáng ngày 15/10/2012, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính khóa học 2012 – 2013. Đây là khoá học nhằm góp phần chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của các ban, đơn vị thuộc cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

  Tham dự lễ khai giảng có TS. Trần Quang Tiến – Phó Giám đốc Trường, bà Bùi Thị Hồng - Phó Ban Tổ chức TW Hội, các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng thuộc trường và 50 học viên là cán bộ làm việc tại các ban đơn vị trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam.

Khoá học sẽ được thực hiện trong thời gian 12 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các học phần về lý luận chính trị và hành chính nhà nước như: Triết học Mác-Lê-nin; Kinh tế chính trị Mác-Lê-nin và một số vấn đề về tổ chức, quản lý kinh tế ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội khoa học và chính trị học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn hóa, xã hội; Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; Một số vấn đề về quốc phòng- an ninh và đối ngoại; Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính; Xây dựng Đảng; Công tác dân vận...

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Trần Quang Tiến mong muốn các giáo viên và học viên phấn đấu đạt để khoá học đạt được mục tiêu trên cả ba mặt: số lượng, chất lương và hiệu quả đào tạo. Giảng viên và học viên chú trọng đổi mới phương pháp trong giảng dạy và học tập; quán triệt và thực hiện phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội…

Tham gia khóa học, các học viên có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn cơ sở khoa học các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm vững những vấn đề cốt lõi của khoa học hành chính... Từ đó biết vận dụng những kiến thức, lý luận đã học để giải quyết những tình huống trong thực tiễn công tác đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn phục vụ yêu cầu công tác trong tình hình mới.  

Xuân Quỳnh