Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1538

Số lượt truy cập: 89642190

27/05/2019 10:50

Số lượt xem: 2319

Ngày 23/5/2019, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ bế giảng Lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 2 năm 2018 sau khi các học viên đã hoàn thành chương trình, thời gian học từ 08/09/2018 – 22/04/2019.

Tham dự lễ bế giảng có TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc học viện và 77 học viên đa số  là cán bộ/ cán bộ nguồn của Học viện Phụ nữ Việt Nam, các em sinh viên đang học tại Học viện, các cán bộ đang công tác tại các Bộ, Ban, ngành tại Hà Nội.

Tập thể Lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 2 năm 2018 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tại buổi lễ, Ths. Lưu Minh Ngọc – Giáo viên chủ nhiệm lớp đã báo cáo tổng kết tình hình học tập của lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 2 năm 2018.

Khóa học được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị – hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với đặc thù của lớp học đa dạng về trình độ học vấn: 02 học viên có trình độ tiến sĩ, 25 học viên có trình độ thạc sỹ; 48 học viên trình độ cử nhân; 02 học viên là sinh viên. Đa số học viên trong lớp là đảng viên còn lại là đoàn viên và đối tượng Đảng.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được học tập, nghiên cứu về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; một số nội dung cơ bản về kinh tế, văn hóa, đối ngoại và các lĩnh vực của đời sống xã hội… Đồng thời, tham gia hoạt động ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị, địa phương. Đây sẽ là cơ sở giúp học viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức cán bộ tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là được lãnh đạo các đơn vị cử đi tạo điều kiện, giảng viên lớp học là những người có kinh nghiệm và thời gian học phù hợp với đặc thù thì cũng còn không ít khó khăn như học viên phải vừa làm vừa học trong điều kiện nhiệm vụ được giao không được ảnh hưởng. Theo đó, kết thúc khóa học đã có 08 học viên  đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 10,4 %; 68 học viên đạt loại  Khá chiếm tỷ lệ: 88,3 %; 01 học viên đạt loại Trung bình chiếm tỷ lệ: 1,3 %.

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, xác định đúng đắn động cơ học tập với  ý thức thái độ học tập tốt hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường đã biểu dương tinh thần học tập của tập thể lớp và khen thưởng 11 học viên xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế giảng, TS. Trần Quang Tiến biểu dương ý thức học tập nghiêm túc, cầu tiến và  tinh thần đoàn kết trong học tập, sinh hoạt của tập thể lớp. Học viện Phụ nữ Việt Nam đã dành tất cả những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, cán bộ giảng viên, chương trình tài liệu…cho khóa học đảm bảo các học viên được tiếp cận nguồn tri thức hữu ích, thiết thực trong việc vận dụng vào công việc. Giám đốc Trần Quang Tiến hi vọng các học viên sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở những bước phát triển tiếp theo.

Đại diện các học viên cũng phát biểu cảm ơn Học viện và quý thầy cô đã tạo điều kiện về học tập, nghiên cứu để tập thể lớp đạt được kết quả tốt nhất sau thời gian miệt mài rèn luyện.

Kết thúc lễ bế giảng, TS. Trần Quang Tiến đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả thầy và trò.

TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc HVPNVN và TS. Đoàn Thị Trang - Trưởng khoa KHCB trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Xuân Quỳnh, ảnh: ST