Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3598

Số lượt truy cập: 84198827

07/01/2016 15:25

Số lượt xem: 13086

     HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

   HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

            THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn giảng viên đăng nhập hệ thống quản lý đào tạo

để tra cứu thời khóa biểu, lập danh sách điểm danh, nhập điểm thành phần 

- Căn cứ thông báo số 58/KH-HVPNVN ngày 8 tháng 12 năm 2015 về việc triển khai đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016;

 

    - Căn cứ kết quả đăng ký của sinh viên được thống kê trong hệ thống đăng ký môn học trực tuyến.

 

 

Từ học kỳ II năm học 2015-2016 phòng Đào tạo đã triển khai cho sinh viên các khóa đăng ký môn học theo hệ thống tín chỉ trên phần mềm trực tuyến (edusoft web), kết quả 100%  sinh viên khóa 1 đã đăng ký thành công và học theo thời khóa biểu từ  từ ngày 11/1/2016. Để thuận lợi cho giảng viên có thể tra cứu thời khóa biểu giảng dạy, xuất danh sách sinh viên để điểm danh, nhập điểm thành phần. Phòng Đào tạo thông báo và hướng dẫn như sau:

Truy cập trang: Http://daotao.hvpnvn.edu.vn

File hướng dẫn giảng viên: tại đây

Xem danh sách tài khoản đăng nhập của giảng viên: tại đây

Download mẫu file danh sách điểm danh: tại đây

Download mẫu file nhập điểm thành phần: tại đây