Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 512

Số lượt truy cập: 68467392

08/01/2016 16:04

Số lượt xem: 15974

Học viện Phụ nữ Việt Nam gửi thư mời viết bài nghiên cứu tham gia hội thảo: 'Phụ nữ tiếp cận nguồn lực và phát huy, phát triển nguồn nhân lực nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa' ngày 29/2/2016 tại Hà Nội.