Giáo dục và đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4

Số lượt truy cập: 8443367

09/11/2017 11:39

Số lượt xem: 541

7 cơ quan cấp trung ương đã ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hôm nay (8.11), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Văn phòng Chính phủ đã ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29 nhằm phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các cơ quan có liên quan và các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền, vận động, quán triệt, giám sát thực hiện; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 29.
Nội dung phối hợp giám sát giữa các cơ quan sẽ tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 29, các quy định của luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học, luật Giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo gắn với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Giáo dục, các bộ, ngành liên quan và các địa phương.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, triển khai Nghị quyết 29, các địa phương đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để thực hiện, riêng ngành Giáo dục đã cụ thể hóa bằng 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản để thực hiện theo lộ trình từng bước chắc chắn và hiệu quả. Tới đây, ngành Giáo dục sẽ tổ chức sơ kết giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết 29 để nhìn nhận rõ hơn những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế, tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
Theo ông Nhạ, để Nghị quyết 29 đi vào cuộc sống, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương. Chương trình phối hợp giám sát giữa 7 cơ quan sẽ mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho ngành Giáo dục. Từ kết quả giám sát sẽ có cơ chế rà soát, đôn đốc để các bộ, ngành, địa phương cùng đồng tốc, đồng bộ, đồng lòng với ngành Giáo dục trong quá trình triển khai Nghị quyết 29.
Về phía Bộ Giáo dục - Đào tạo, ông Nhạ cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và tốt nhất những nội dung đã ký kết trong chương trình phối hợp giám sát.

Nguồn: https://thanhnien.vn