Hoạt động Học viện

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 14

Số lượt truy cập: 46452490

30/11/2016 14:08

Số lượt xem: 5004

Mục tiêu của học phần: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể: 7.1.Về kiến thức: - Trình bày được nguồn gốc ra đời của loài người; Phân biệt được môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của con người; các loại hành vi con người. - Phân tích được một số lý thuyết liên quan đến hành vi con người và môi trường xã hội như: Thuyết phân tâm, lý thuyết hệ thống; lý thuyết phát triển nhận thức; lý thuyết sinh thái xã hội, lý thuyết quan hệ gắn bó; lý thuyết các giai đoạn phát triển... - Phân tích được mối quan hệ giữa hành vi con người và môi trường xã hội; mối quan hệ giữa con người và môi trường trong quá trình phát triển ở Việt Nam;

Mời bạn đọc tải file đính kèm TẠI ĐÂY