Hoạt động Học viện

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8

Số lượt truy cập: 8444148

12/08/2015 00:00

Số lượt xem: 3605

Ngày 02 tháng 9 năm 2015, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tham gia đoàn diễu hành đại diện cho phụ nữ cả nước kỉ niệm 70 năm ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hoạt động chính trị trọng đại của đất nước, đánh dấu một chặng đường trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Lực lượng phụ nữ tham gia diễu hành đại diện cho phụ nữ cả nước có 425 người, gồm Thường trực và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN; đại diện các ban/đơn vị TW Hội, Phụ nữ quân đội, Phụ nữ Công an, Phụ nữ Thủ đô Hà Nội; Cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đoàn diễu hành thể hiện sự vui mừng, phấn khởi, niềm tin và tự hào về thành quả sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước trên chặng đường xây dựng và phát triển.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia đoàn diễu hành nhân kỉ niệm 65 năm ngày Quốc khánh 2/9

Phòng Công tác sinh viên - Học viện Phụ nữ Việt Nam là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối trong việc triển khai luyện tập cho khối diễu hành. Nhận thấy đây là một nhiệm vụ chính trị vinh dự và tự hào, phòng Công tác sinh viên, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, đã phối hợp chặt chẽ với các khoa/phòng của Học viện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ý nghĩa của hoạt động này đến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của Học viện; qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn

Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức họp để quán triệt tinh thần và phổ biến kế hoạch tập luyện lễ diễu hành đến gần 200 sinh viên tham gia, nêu cao ý thức trách nhiệm và lòng tự hào của nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam khi được đại diện phụ nữ cả nước tham gia lễ mít tinh, diễu hành kỉ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, giáo dục ý thức chính trị, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, thúc đẩy sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam không ngừng học tập, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

TS. Thanh Thủy - Phòng CTSV