Hoạt động Học viện

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6370

Số lượt truy cập: 75761956

02/06/2022 10:13

Số lượt xem: 555

Sáng ngày 01/6/2020, tại trụ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam, Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp và Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện mở đầu cho sự hợp tác giữa Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Học viện Phụ nữ Việt Nam để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và học sinh chuyên ngành Luật tại Học viện.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham dự và ký kết Thỏa thuận hợp tác của Người đứng đầu các cơ quan và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cùng Sinh viên Luật các khóa đang học tập tại Học viện.

PGS.TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và TS. Vũ Hoài Nam - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã ký Bản Thỏa thuận hợp tác và tin tưởng Thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cả hai cơ quan, cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai sớm các nội dung thỏa thuận.

PGS.TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

TS. Vũ Hoài Nam - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Nội dung Thỏa thuận thuận hợp tác giữa Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Học viện Phụ nữ Việt Nam diễn ra trên các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; phối hợp đào tạo, thẩm định, xây dựng tài liệu nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công tác của hai đơn vị; thông tin về hoạt động của hai bên…

Hai bên thống nhất hợp tác trên tinh thần tự nguyện, khai thác tiềm năng, thế mạnh và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo và hoạt động khác của hai bên; thường xuyên trao đổi, tổ chức đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác và phát triển các nội dung mới cho những giai đoạn tiếp theo.

Xuân Quỳnh

Nguồn: https://baophapluat.vn/