Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4653

Số lượt truy cập: 2384760

04/05/2021 08:00

Số lượt xem: 223

Căn cứ thông tin thực tế các ca nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh và Hà Nội, thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch của Học viện Phụ nữ Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Học viện từ ngày 4/5/2021 của viên chức, người lao động và sinh viên, học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện như sau:

 

1. Thực hiện đúng, đầy đủ “5K” của Bộ Y tế

2. Dừng xe đo thân nhiệt tại các cổng ra vào theo yêu cầu của bảo vệ

3. Người đã đi du lịch, làm việc hoặc về quê tại các tỉnh đã xuất hiện bệnh nhân Covid-19 trong thời gian từ ngày 25/4 đến nay thông báo cho Ban Chỉ đạo, tự theo dõi sức khỏe, nếu thuộc diện F1, F2 chủ động tự cách ly và báo cáo theo quy định.

Viên chức, người lao động khi có thông tin hoặc cần trao đổi, liên lạc theo số điện thoại: 0988.823.877 (Phạm Thị Diễm); 0972.324.956 (Trương Thị Huệ)

Sinh viên, học viên khi có thông tin, hoặc cần trao đổi, liên lạc theo số điện thoại: 0912.347.895 (Nguyễn Phi Long); 0976.571.126 (Nguyễn Thị Thanh Tâm); 0989.138.568 (Bùi Gia Huân);  0976.043.763 (Nguyễn Văn Tòng).

KHAI BÁO Y TẾ