Hoạt động Hội

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Số lượt truy cập: 49520049

03/01/2020 10:26

Số lượt xem: 279

Đó là 1 trong 5 thông điệp được Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra ngày 2/1 ở Hà Nội.  

Đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan TƯ Hội đã đạt được trong năm 2019, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà tổng kết 2 nội dung nổi bật. Một là cách thức tổ chức thực hiện chú trọng vào các hoạt động mang tính chiến lược; quan tâm đến những vấn đề mới, khó, những thách thức đặt ra trong tình hình mới; hoạt động vừa bề nổi vừa chiều sâu; tăng cường vai trò kết nối, phối hợp theo hướng tác động đồng bộ, tổng thể, hình thành tâm thế cùng hướng vì việc chung của Hội. Hai là vị thế của tổ chức Hội được nâng cao qua sự ghi nhận, đánh giá, đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, sự lan tỏa, quan tâm của cộng đồng. Hội LHPN Việt Nam được người dân đánh giá cao về hiệu quả hoạt động; được nhiều tổ chức, đối tác quốc tế đề xuất hợp tác.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những phương hướng nhiệm vụ năm 2020 được nêu trong dự thảo báo cáo, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra 5 thông điệp đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan TƯ Hội trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Một là có bước đi chủ động, hiểu rõ con đường mình đang đi và đích phải đến. Những hoạt động của cơ quan TƯ Hội cần có tầm nhìn, cán bộ TƯ Hội phải có tư duy chiến lược; mỗi ban, đơn vị phải rõ mục tiêu, các chỉ tiêu, cách thức thực hiện.

Hai là đổi mới. Những biến đổi về dân cư, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, di cư lao động, sự phát triển của mạng xã hội… đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi tổ chức Hội phải đổi mới hoạt động, đổi mới cách thức tuyên truyền, tập hợp phụ nữ. Bối cảnh đó, đòi hỏi từng ban, đơn vị cơ quan TƯ Hội phải suy nghĩ, xác định đổi mới, sáng tạo cái gì và bằng cách nào.

Ba là có khát vọng: Mỗi ban, đơn vị cơ quan TƯ Hội có khát vọng, khơi dậy được khát vọng cống hiến cho tổ chức của mình.

Bốn là chung sức đồng lòng, tạo sức mạnh tập thể.

Năm là mỗi cán bộ Hội là một đại sứ của tổ chức Hội, vai trò đại sứ không chỉ là về hình ảnh mà còn về chuyên môn.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 2 từ phải sang) trao Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội và bằng chứng nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2019 cho đại diện 3 tập thể: Học viện Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Chính sách - Luật pháp. Ảnh: Hồng Minh

Tại Hội nghị, 1 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể (gồm Học viện Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Chính sách - Luật pháp) được tặng Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, đồng thời được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2019; 13 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến năm 2019. 

Nguồn: https://phunuvietnam.vn