Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10

Số lượt truy cập: 5338782

07/12/2016 17:12

Số lượt xem: 1055

Nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động trong việc đóng góp ý kiến, phản biện các văn bản luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc, sáng ngày 05/12/2016 TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nadia Krivetz, Tham tán chính trị Đại sứ quán Úc đồng chủ trì hội thảo. 

Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam; Đại diện cán bộ Đại sứ quán Úc; Lãnh đạo, cán bộ đại diện Vụ Pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Đại diện UN Women; Các chuyên gia về Giới và đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí.  

Hội thảo tập trung vào những nội dung chính như sau: Báo cáo tổng quan về quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động; Vấn đề lồng ghép giới trong Bộ luật lao động; Nhận diện vấn đề giới và kiến nghị đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong Bộ luật lao động; Bình luận về vấn đề lồng ghép giới trong Bộ luật lao động và Bình luận về quy định tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật lao động.

Bộ luật Lao động năm 1994 đã qua bốn lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012; Năm 2012 đã sửa đổi cơ bản, toàn diện và được Quốc hội thông qua năm 2012 và có hiệu lực ngày 01/05/2013. Tuy nhiên, sau hơn ba năm thực hiện, với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế, đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế.

Các chuyên gia đã đưa ra quan điểm, nhận định về những vấn đề bất cập còn tồn tại trong Bộ luật Lao động (vấn đề tiền lương, tuổi hưu, qui định bảo vệ, quản lý về lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đình công…), đồng thời chỉ ra hướng cần/nên sửa đổi sao cho những quy định thiết thực hơn, phù hợp với người lao động. Đặc biệt, các vấn đề đều được nhìn nhận, tiếp cận dựa trên quyền bình đẳng, sự bảo vệ đối với phụ nữ, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.   

Hội thảo đã thu nhập được nhiều quan điểm xác đáng, các kết quả nghiên cứu mang tính khách quan, khoa học và kết thúc thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định rằng đây là một kinh nghiệm tốt, là cơ sở quan trọng để Hội có thông tin báo cáo, chứng minh cho những lập luận của mình trong quá trình đưa ý kiến phản biện. Bà khẳng định cần tăng cường truyền thông tốt hơn về quan điểm của Hội trong vấn đề này, cần có thêm những nghiên cứu sâu sắc và sự trợ giúp của các chuyên gia để Hội có thêm thông tin thực hiện phản biện có trách nhiệm tới các cơ quan có thẩm quyền.  

Ths. Trương Thúy Hằng - Viện NCPN