Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 23

Số lượt truy cập: 89642491

01/10/2021 15:15

Số lượt xem: 2569

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Truyền thông đa phương tiện.

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN K9 (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Lớp 5: K9 ngành Truyền thông đa phương tiện [LỚP B và LỚP C)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (Chiều 4/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (Chiều 5/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (sáng 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (chiều 8/10/2021)

----------------------

Lớp 6: K9 ngành Truyền thông đa phương tiện [LỚP D và một số SV lớp A chưa học đợt 1)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (Chiều 4/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (Chiều 5/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (sáng 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (Sáng 8/10/2021 với ngành Công nghệ thông tin và Chiều 8/10/2021 đối với ngành Truyền thông đa phương tiện)

Xem Danh sách các lớp ngành Truyền thông đa phương tiện TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9TTPTA

TS. Trần Thị Thu Hường

0989784446

huongttt@vwa.edu.vn

K9TTPTB

ThS. Trần Thị Liễu

0984349990

lieutt@vwa.edu.vn

K9TTPTC

ThS. Đặng Hải Hà

0904870081

hadh@vwa.edu.vn

K9TTPTD

CN. Hứa Thị Phương Nhung

0982391841

nhunghtp@vwa.edu.vn

LH: Khoa Truyền thông ĐPT, Phòng 407, tầng 4 nhà A2