Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Số lượt truy cập: 5338783

28/02/2017 09:08

Số lượt xem: 1556

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước, đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ được tổ chức từ ngày 07 - 09/3/2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XI và bầu Ban Chấp hành khoá XII, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 hướng đến việc phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo và tinh thần tự chủ của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1. Về công tác chuẩn bị: các văn kiện Đại hội được chuẩn trị trên cơ sở nghiên cứu vận dụng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2021, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chiến lược, chương trình của Chính phủ có liên quan trực tiếp tới công tác phụ nữ và bình đẳng giới; kết quả thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012- 2017 và xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2017- 2022; ý kiến đóng góp từ Đại hội phụ nữ 3 cấp, từ Ban Chấp hành TW Hội, từ các chuyên gia; đại diện các ban Đảng, bộ, ngành, đoàn thể, cán bộ Hội các cấp và lãnh đạo Hội các thời kỳ. Điểm mới trong nhiệm kỳ là trong quá trình xây dựng văn kiện chi tiết, Tiểu ban Văn kiện đã tổ chức nhiều hoạt động lấy ý kiến trực tiếp các nhóm hội viên, phụ nữ đặc thù tại 10 tỉnh/thành thông qua các hình thức tọa đàm, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, điều tra bảng hỏi.

Tại Đại hội sẽ có 37 tham luận dạng bài viết và video clip, được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Các tham luận được lựa chọn đại diện cho Quốc hội, các bộ/ngành phối hợp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội; đại diện tập thể và cá nhân tiêu biểu ở các vùng miền, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nguyễn Thị Thu Hà trả lời báo trí về thông tin của đại hội

2. Về một số định hướng và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2017- 2022

Hưởng ứng phong trào thi đua và các cuộc vận động của đất nước, Đại hội sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Đô thị văn minh.

Tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá: nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Mục tiêu chung của nhiệm kỳ là: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được mục tiêu trên, dự kiến các cấp Hội sẽ tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. (2) Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. (3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Để triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp Hội sẽ triển khai nhiều giải pháp theo 6 nhóm gồm cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp

3. Về đại biểu chính thức tham dự Đại hội: 1.155 phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, các ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước, trong đó có 157 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, 911 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị và 87 đại biểu chỉ định.

Có 39 đại biểu khối lực lượng vũ trang nhân dân (3,37%), 35 đại biểu là doanh nhân (3,03%), 158 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương (13,67%), 177 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số (15,31%), 25 đại biểu tiêu biểu các tôn giáo (2,16%).

Độ tuổi trung bình của đại biểu là 48 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất là GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, 79 tuổi, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; đại biểu trẻ tuổi nhất là em Nguyễn Thu Minh Châu, 18 tuổi, học sinh lớp 12 chuyên toán trường chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4. Về các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội

- Phiên khai mạc Đại hội vào sáng ngày 07/3/2017 sẽ truyền hình trực tiếp trên VTV1, Truyền hình Quốc hội, phát thanh trực tiếp trên VOV hệ thời sự và chính trị tổng hợp với các nội dung chính bao gồm: diễn văn khai mạc, báo cáo tóm tắt đánh giá phong trào phụ nữ, kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022, một số tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Các phiên chính thức khác của Đại hội gồm: trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, các tham luận/thảo luận của đại biểu, Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

- Phiên bế mạc: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, ra mắt Ban Chấp hành và thông qua Nghị quyết Đại hội.

5. Về các hoạt động bên lề Đại hội

- Chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 vào tối ngày 7/3/2017: biểu dương tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực và giao lưu với Thủ tướng Chính phủ (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1).

- Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam- Dấu ấn 30 năm đổi mới” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

- Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội vào tối 9/3/2017 (tại Nhà hát Âu Cơ và 4 điểm ngoài trời tại 4 quận/huyện TP Hà Nội).

 

Th.s Hà Thanh Vân - PGĐ Học viện Phụ nữ Việt Nam