Hoạt động Hội

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10

Số lượt truy cập: 8451149

06/12/2017 17:12

Số lượt xem: 580

Sáng 5/12/2017, hội thảo kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới cho các thành viên Mạng lưới Lãnh đạo nữ là Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khối bộ, ngành và chuyên trách đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm đánh giá lại những kết quả hoạt động của Mạng lưới trong thời gian qua; đi sâu thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành Mạng lưới để từ đó đóng góp giải pháp, xây dựng nội dung hoạt động năm 2018.

Hội thảo cũng tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ thông tin, trao đổi về những yếu tố, nguồn lực, kỹ năng cần thiết để phát huy được thế mạnh, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của các thành viên, tích cực đóng góp cho Hội LHPN Việt Nam trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội; phát triển Mạng lưới ngày càng có chất lượng, hiệu quả.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng hoạt động của Mạng lưới cần gắn với chủ đề do TW Hội đề ra trong từng năm. Các hoạt động phải rất thiết thực, vừa thực hiện được nhiệm vụ Hội nhưng cũng phải mang lại những lợi ích cụ thể cho các thành viên, từ đó huy động được sự tham gia tích cực của các thành viên đóng góp chung cho mạng lưới. 

Quán triệt phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội, hội thảo đề cập đến sự cần thiết có cơ chế kết nối lãnh đạo nữ ở các bộ, ngành (bao gồm cả những chị không phải là UVBCH) để tăng cường tiếng nói của Hội, của cán bộ nữ tại các bộ, ngành,.

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Nữ lãnh đạo năm 2018, các đại biểu đóng góp cần sử dụng phương tiện công nghệ kết nối thông tin như trang web, phần mềm quản lý Mạng lưới... để tạo sự gắn kết chặt chẽ, linh hoạt hơn cho các thành viên.

Các đại biểu cũng đề xuất, mỗi năm Mạng lưới nên tổ chức một hội thảo tại một bộ, ngành để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành đối với Mạng lưới, từ đó có những kế hoạch, hoạt động cụ thể hỗ trợ Mạng lưới và thành viên trực thuộc đơn vị mình hoạt động.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đánh giá sự cần thiết duy trì và phát triển Mạng lưới hiệu quả, mở rộng

Kết luận tập huấn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đánh giá sự cần thiết duy trì và phát triển Mạng lưới hiệu quả, mở rộng, phải làm thế nào để các thành viên nhận thức được đóng góp cho Mạng lưới vừa là cống hiến, vừa là lợi ích thiết thực của chính mình. Cần xây dựng chiến lược dài hơi của Mạng lưới làm căn cứ cho các thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. Phó Chủ tịch Hội mong muốn mỗi chị là một nhân tố tích cực, phát huy năng lực, vai trò, vị thế, chuyên môn tại các bộ, ngành, cụ thể hóa thành những hoạt động, chương trình hỗ trợ cho phụ nữ và đóng góp vào công tác Hội.

Mạng lưới lãnh đạo nữ được thành lập từ tháng 5/2017 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII, có 34 thành viên là các chị giữ chức vụ cấp vụ và tương đương trở lên thuộc khối bộ, ngành trung ương. Mạng lưới nhằm kết nối,chia sẻ kinh nghiệm, phát huy tốt hơn vai trò của ủy viên BCH khối bộ, ngành trong việc triển khai NQĐH; đề xuất các vấn đề liên quan tới phụ nữ trong ngành, lĩnh vực công tác, tham mưu công tác phối hợp giữa các bộ, ngành với Hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo tham gia vào lĩnh vực chính trị cũng như chất lượng hoạt động công tác Hội.

 

Nguồn: http://hoilhpn.org.vn