Hoạt động Tự đánh giá

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3655

Số lượt truy cập: 71095659

19/06/2020 10:44

Số lượt xem: 868

Sáng ngày 18/6/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục do GS.TSKH. Bành Tiến Long làm trưởng đoàn.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở gió dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ngày 31/5 và 1/6/2020 khi thực hiện khảo sát sơ bộ tại học viện, đoàn chuyên gia đã nghiên cứu các hồ sơ minh chứng của 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, theo 4 nhóm lĩnh vực của bộ tiêu chuẩn gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng) và Kết quả hoạt động. Qua đó, Đoàn đã đưa ra những nhận xét, đánh giá và góp ý để học viện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phục vụ đợt khảo sát chính thức.

Trong đợt khảo sát chính thức, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành rà soát tổng thể để đánh giá hiện trạng mọi mặt học viện, qua đó nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra các giải pháp cải tiến chất lượng để đảm bảo lộ trình phát triển đúng hướng, thực hiện đúng sứ mạng và mục tiêu phát triển đã tuyên bố. Cụ thể đoàn sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng, Phỏng vấn lãnh đạo học viện, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên đại học chính quy, học viên cao học, , Nhóm Nhà tuyển dụng…sau đó sẽ tổng hợp đánh giá, nhận xét về điểm mạnh và khuyến nghị những hoạt động học viện cần thực hiện để cải tiến tốt hơn nữa các mục tiêu theo tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược đã đề ra.

Dự kiến, ngày 24/6/2020 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ kết thúc đợt khảo sát chính thức tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Xuân Quỳnh