Học viện Phụ nữ Việt Nam - 60 năm truyền thống vẻ vang

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11646

Số lượt truy cập: 74907449

31/10/2020 12:15

Số lượt xem: 918

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta giành được thắng lợi đã đưa đất nước bước vào thời kỳ mới. Miền Bắc giành được độc lập, người dân bước vào cuộc sống mới, miền Nam vẫn nằm dưới chế độ tay sai của Mỹ. Trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, những công trình mới được xây dựng, những ngành nghề mới được mở ra để đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. 

 

Thời điểm đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận thấy cần thiết phải có một trường đào tạo công tác Hội, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, góp phần đẩy mạnh các phong trào nữ phát triển ở khắp nơi. Ngày 8 tháng 3 năm 1960, Ban Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) ra Quyết nghị thành lập Trường Phụ vận Trung ương, tiền thân của Học viện Phụ nữ hôm nay. 60 năm xây dựng và trưởng thành đã làm nên một Học viện ổn định và phát triển như ngày hôm nay.

8/3/1960:

Ban Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra Quyết nghị Số 20/QĐ/TT thành lập Trường Phụ vận Trung ương, với chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp và cán bộ làm công tác Phụ vận ở các ngành. Năm 1962, Trụ sở Trường đã được khánh thành tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Năm 1964:

Ban Thường trực Trung ương Hội LHPNVN quyết định đổi tên Trường Phụ vận Trung ương thành Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội các cấp.

Năm 2000:

Sáp nhập Trường Cán bộ Phụ nữ TW I (tại miền Bắc) và Trường Cán bộ Phụ nữ TW II ( tại Miền Nam trên cơ sở Trường Lê Thị Riêng từ năm 1969) thành Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, có trụ sở tại Hà Nội và Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2004:

Sáp nhập Ban Nghiên cứu, Trung ương Hội LHPN Việt Nam thành một đơn vị thuộc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trường giai đoạn này là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ làm Công tác phụ nữ các cấp trong cả nước, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của phong trào Phụ nữ Việt Nam và nhiệm vụ quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về những vấn đề liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ làm căn cứ khoa học để tham mưu cho Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách về công tác vận động phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển phụ nữ.

18/10/2012:

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1558/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

27/3/2013 - nay

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BGDĐT cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo các ngành có trình độ Đại học. Năm học 2016-2017, Học viện đang tổ chức đào tạo 4 ngành hệ đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Luật, Giới & Phát triển.

Ngày 20 tháng 11 năm 2015: Công bố Chiến lược Phát triển Học viện

Ngày 29/9/2020: Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí đánh giá mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam đang từng bước trưởng thành và đạt được những thành tích đáng tự hào. Kết quả tuyển sinh đại học 8 năm qua luôn đạt chỉ tiêu đề ra với chất lượng đầu vào có sự cải thiện rõ rệt. Công tác tổ chức đào tạo được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình; Bộ chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học cho tất cả các ngành học được bổ sung, cập nhật thường xuyên và công bố rộng rãi.

 Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội đạt được nhiều thành tựu. Học viện tiếp tục được giao là đơn vị tham mưu xây dựng Đề án để Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội giai đoạn 2019-2025 theo quyết định số 1893/QĐ-TTG ngày 31/12/2018.

Công tác nghiên cứu khoa học được mở rộng về quy mô, số lượng. Tạp chí Khoa học của Học viện được thành lập, đi vào hoạt động và khẳng định chất lượng, được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận, tính điểm.

Ngày 20/11/2015, Học viện được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với những kết quả ấn tượng đạt được kể từ khi thành lập đến nay, Học viện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, TW Hội LHPN Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen; hai lần nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học “định hướng ứng dụng” và đạt được các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành đặc thù (Giới và phát triển, Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ trong hệ thống chính trị.

* Khoa Khoa học cơ bản

Thành lập năm 2008.

Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị từ năm 2009. Từ năm 2020 đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học.

*Khoa Quản trị kinh doanh:

           Thành lập năm 2008.

Đào tạo gần 5000 sinh viên, học viên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Kinh tế và thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

*Công tác xã hội :

Thành lập năm 2013; Đào tạo trên 1.000 sinh viên, học viên các hệ thạc sĩ, cử nhân, liên thông ngành Công tác xã hội.

*Khoa Luật:

Thành lập năm 2015. Đào tạo hơn 1000 sinh viên thuộc 2 chuyên ngành Luật và Luật kinh tế.

*Khoa Giới và Phát triển:

Thành lập năm 2015. Là ngành học đầu tiên về Giới và Phát triển được mở tại Việt Nam với mục tiêu hướng tới các giá trị bình đẳng, công bằng và tiến bộ xã hội.

*Khoa Truyền thông đa phương tiện:

Tuyển sinh từ năm 2017, hiện đang đào tạo hơn 500 sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện với 2 chuyên ngành sâu: Thiết kế đa phương tiện, Báo chí đa phương tiện.

Bên cạnh các khoa chuyên ngành, Học viện còn có Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm đào tạo nâng cao năng lực phụ nữ, các phòng chức năng và Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Học viện tổ chức đào tạo 9 ngành hệ đại học, 2 ngành thạc sĩ với quy mô 3000 sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. Học viện thực hiện thường xuyên 20 chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam và cho lao động nữ với quy mô hơn 2000 lượt học viên mỗi năm. Hoạt động nghiên cứu khoa học có quy mô tăng lên khoảng 3 lần trong giai đoạn 2015-2020. Trong ba năm gần đây, số lượng công trình khoa học được công bố đều đạt xấp xỉ 100 công trình mỗi năm. Giai đoạn 2015-2020 đã có gần 20 công bố quốc tế, nhiều công bố được đăng tải trên các tạp chí ISI, Scopus.

- Thế mạnh của Học viện chính là : Chú trọng nâng cao chất lượng ĐT và NCKH, Đội ngũ nhân sự có trình độ cao tăng đều qua các năm (hiện nay có 4 PGS, 22 TS, nhiều NCS), Tỉ lệ SV tốt nghiệp và có việc làm >80%. Tổ chức các CLB nghề nghiệp cho SV thực hành kỹ năng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên.

Từ ngày 29/9/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam là một trong 30 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí đánh giá mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với nỗ lực không ngừng, đổi mới, đoàn kết, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Học viện Phụ nữ VN quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.

Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho XH, những năm gần đây, Học viện tăng cường đào tạo, tuyển dụng đội ngũ CBGV, mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường hoạt động hợp tác kết nối tạo việc làm cho người học, đảm bảo mục tiêu: “Giáo dục toàn diện, chất lượng và bình đẳng”.

Ban Biên tập