Hợp tác quốc tế

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7103

Số lượt truy cập: 2434834

24/03/2021 14:52

Số lượt xem: 660

Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc - đối tác của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong đào tạo nghiên cứu. Năm 2018, 02 trường đã ký Biên bản ghi nhớ. Hiện tại, Đại học Quốc gia Chonnam đang có chương trình trao đổi sinh viên. Đối tượng là: Sinh viên đang theo học các ngành ở Học viện tương ứng với các ngành ở CNU, có thành tích học tập tốt, sử dụng Tiếng Anh thành thạo (ưu tiên sinh viên có thể nói được tiếng Hàn Quốc).

Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Chonnam là trường đối tác của Học viện trong đào tạo nghiên cứu, 02 trường đã ký Biên bản ghi nhớ năm 2018

1. Thông tin chung

- Tên trường: Đại học quốc gia Chonnam (Chonnam National University - CNU)

- Địa chỉ: 77 Yongbong-ro, Yongbong-dong, Buk-gu, Gwangju, Hàn Quốc (học tại cơ sở Gwangju)

2. Lĩnh vực đào tạo

2.1 Lĩnh vực đào tạo đại học

- Khoa học xã hội (Công tác xã hội, Tâm lý, Truyền thông, Giới, Luật…)

- Sinh thái học, mỹ thuật

- Quản trị kinh doanh

- Nghiên cứu liên ngành

2.3 Lĩnh vực đào tạo sau đại học

- Mỹ thuật

- Khoa học xã hội và nhân văn (Công tác xã hội, Tâm lý, Truyền thông, Giới, Luật…)

- Chương trình liên ngành

*Sinh viên trao đổi có thể chọn bất cứ ngành học nào ở CNU.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn nộp hồ sơ: Sinh viên đang theo học các ngành ở Học viện tương ứng với các ngành ở CNU, có thành tích học tập tốt, sử dụng Tiếng Anh thành thạo (ưu tiên sinh viên có thể nói được tiếng Hàn Quốc)

4. Thời gian học tập: Học kỳ thu (9/2021)

5. Số tín chỉ: 3-18 tín chỉ

6. Ngôn ngữ giảng dạy: Hàn/Anh

7. Học bổng trong chương trình

  • Điều kiện: sinh viên trao đổi đến CNU đạt CGPA 90/100 (3.2/4 quy theo thang điểm hệ số 4 của Học viện)
  • Số lượng: 5 sinh viên/ kỳ
  • Quyền lợi: miễn phí KTX và ăn uống
  • CGPA 40%
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (TOPIK, TOEFL, TOEIC, DELE, DELF…) 30%
  • Trợ cấp hàng tháng: 500,000KRW ~ 10.200.000 VNĐ/ tháng
  • Bảo hiểm y tế
  • Thủ tục nộp đơn: Phòng Quan hệ quốc tế của CNU sẽ lựa chọn 5 sinh viên trong số các ứng viên đăng ký chương trình trao đổi dựa theo 4 tiêu chí trên. Những sinh viên được chọn sẽ nhận thông báo qua email. 

8. Danh mục học phần trao đổi

- Danh mục học phần trao đổi của học kỳ thu 2021 và mẫu đăng ký học phần sẽ được gửi đến sinh viên thông qua email vào tuần thứ 3 của tháng 7/2021 (Danh mục học phần trao đổi có thể xem trên website CNU)

*Tham khảo các chương trình học bằng Tiếng anh tại đại học Chonnam trong 5 năm gần đây: http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=19244&siteId=international&menuUIType=tab

9. Quy trình tham gia chương trình

9.1 Thời hạn đề cử sinh viên: Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký với phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học – Học viện Phụ nữ Việt Nam, muộn nhất ngày 30/4/2021.

9.2 Thời hạn dự tuyển: Sinh viên dự tuyển đc CNU gửi hướng dẫn dự tuyển vào ngày 3/5/2021 và gửi hồ sơ dự tuyển đầy đủ đến CNU và Học viện muộn nhất ngày 20/5/2021.

- Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

            + 01 ảnh chân dung hộ chiếu

            + Bảng điểm đại học (Tiếng Anh) do Học viện cung cấp

            + 01 bản sao trang thông tin hộ chiếu