Kế hoạch hoạt động

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 15

Số lượt truy cập: 46331704

06/07/2012 09:16

Số lượt xem: 2470

 CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN HÈ 2012

1.     Đối tượng: toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ Phòng TCHC, trung tâm Thông tin (tham dự theo lịch cụ thể trong phần ghi chú) - Trường Cán bộ Phụ nữ TW

2.     Thời gian: Từ ngày 10- 14 tháng 7 năm 2012

Thời gian

Nội dung tập huấn

Phân công trách nhiệm

Giảng viên/người trình bày

Ghi chú

Thứ ba, ngày 10/7/2012

Cả ngày

Nội dung, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong công tác phụ nữ

 đ/c Hiền Phó Khoa Công tác Phụ nữ  mời giảng viên

Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hoà - Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo TW

 

Thứ tư, ngày 11/7/2012

8h00 – 9h45

Định hướng các hoạt động của Hội LHPNVN nhiệm kỳ 2012 - 2017

- Đ/c Hà (GĐ) chuẩn bị nội dung

đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường

 

10h00 – 11h30

Định hướng các hoạt động của Trường

đ/c Trần Quang Tiến, Phó Giám đốc Trường - chuẩn bị nội dung

đ/c Trần Quang Tiến, Phó GĐ

 

13h30 – 17h00

Sinh hoạt chuyên môn: Chia theo tổ môn/khoa/phòng để sinh hoạt.

 

 

 

 

Dự kiến chia nhóm làm việc

- Phòng đào tạo Trường + đào tạo Phân hiệu

 

- Các tổ môn thuộc các khoa Công tác Phụ nữ, Khoa học cơ bản, Quản trị kinh doanh của Trường và Phân hiệu

 

- Trung tâm Nghiên cứu

 

- Phòng TCHC  và TCHC Phân hiệ

 

Đ/c Tiến Tham dự

 

 

-          Đ/c Hà tham dự

 

 

 Đ/c Khánh tham dự

 

Đ/c Hạnh tham dự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ phòng TCHC và trung tâm Thông tin tham dự

Thứ năm, ngày 12/7/2012

8h00 – 11h30

Sinh hoạt chuyên môn (tiếp)

 

 

 

13h30 – 17h00

Trao đổi về các quy chế của Trường (quy chế quản lý cán bộ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định giữa Trường và Phân hiệu, quy chế giảng viên, quy chế tổ chức hoạt động Trường…)

Đ/c Diễm, Trưởng phòng TCHC chuẩn bị các quy chế

BGĐ Trường

Cán bộ phòng TCHC và trung tâm Thông tin tham dự

Thứ sáu, ngày 13/7/2012

Cả ngày

Kỹ năng tư duy tích cực

đ/c Song Hà, GĐ TTNCPN mời giảng viên

Giảng viên Viện nghiên cứu Tâm lý học

 

Thứ bảy, ngày 14/7/2012

 

 

 

 

8h00 – 11h30

Triển khai Đề án đào tạo trực tuyến

 

 

 

đ/c Lan trưởng phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và mời giảng viên

 

 

 

 

 

- Chia sẻ kinh nghiệm của 1 trường đại học đã có đào tạo trực tuyến/đào tạo từ xa

- Trao đổi của tư vấn/nhà cung cấp về xây dựng mô hình đào tạo trực tuyến:

 

Giảng viên trường ĐH Ngoại Thương

Cán bộ trung tâm Thông tin tham dự

- Trình bày dự thảo kế hoạch/đề án của nhà trường và mọi người cùng góp ý

 

đ/c Lan, Trưởng phòng Đào tạo

yêu cầu nhóm xây dựng – đ/c Lan đầu mối chuẩn bị