Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8346

Số lượt truy cập: 71088230

01/10/2021 14:45

Số lượt xem: 1192

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên kèm theo danh sách cố vấn học tập của sinh viên khóa 9 ngành Luật và Luật Kinh tế.

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN K9 (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

K9 ngành Luật (A, B) và Luật Kinh tế (A, B)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 6/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (chiều 8/10/2021).

Xem Danh sách các lớp ngành Luật và Luật Kinh tế TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9LUATA và K9LUATB

ThS. Phạm Văn Thiên

0973212833

thienpv@hvpnvn.edu.vn

K9LKTA và K9LKTA

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

0982810639

yenhth@vwa.edu.vn

Lh: Khoa Luật Phòng 205, tầng 2 nhà A2