Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 38

Số lượt truy cập: 6826874

19/09/2017 16:08

Số lượt xem: 4664

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Thời khóa biểu chương trình cử nhân Khóa K5 

QUY ĐỊNH THỜI GIAN LÊN LỚP TRONG NGÀY

(Áp dụng  từ học kỳ 1 năm học 2016-2017)

 

Thời gian giảng dạy của Học viện bắt đầu từ 7:00, mỗi tiết 50 phút được quy định cụ thể như sau:

Buổi học

Tiết học

Thời gian

Buổi học

Tiết học

Thời gian

SÁNG

1

7:00-7:50

CHIỀU

7

12:35-13:25

2

7:55-8:45

8

13:30-14:20

3

8:50-9:40

9

14:25-15:15

4

9:45-10:35

10

15:20-16:10

5

10:40-11:30

11

16:15-17:05

6

11:35-12:25

12

17:10-18:00

Mời bạn đọc download file Thời khóa biểu đính kèm TẠI ĐÂY