Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 14

Số lượt truy cập: 8895344

26/04/2016 14:36

Số lượt xem: 6221

 

Trong giai đoạn 2016-2020, Học viện phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với Đại học Chung Ang – Hàn Quốc thực hiện dự án: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, cải thiện năng lực phân tích chính sách và xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, từ tháng 7/2015 Học viện phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Đại học Chung Ang – Hàn Quốc thực hiện dự án: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 để triển khai trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Theo đó, Học viện Phụ nữ VN sẽ phối hợp với ĐH Chung Ang thực hiện các hoạt động như Điều tra khảo sát và phân tích thực trạng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở miền bắc VN, Phân tích và đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao và Xây dựng kế hoạch đào tạo.

Trong đó, đã có 3 lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ VN và cán bộ của trung ương Hội LHPN VN về phân tích số liệu định lượng, định tính; kỹ năng đề xuất chính sách; tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chiến lược. Ngoài ra, các hội thảo chuyên đề cũng đã được 2 bên tổ chức nhằm bổ sung thêm các dữ liệu thực tế cũng như căn cứ về chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nữ.

Ngoài ra, để công bố những kết quả đã đạt được của dự án này và thu tập các ý kiến đóng góp cho dự án, Hội thảo khoa học Báo cáo cuối kì dự án “Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 ở miền Bắc Việt Nam” đã được tổ chức vào ngày 21/4.

Nguồn: http://vieclam.nguoiduatin.vn/