Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Số lượt truy cập: 8895392

19/04/2016 15:18

Số lượt xem: 2409

Sau một năm phối hợp với Đại học Chung Ang – Hàn Quốc thực hiện dự án: “Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 ở miền Bắc Việt Nam” do cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, ngày 21/4/2016, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ  tổ chức Hội thảo khoa học: Báo cáo cuối kỳ Dự án: “Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 ở miền Bắc Việt Nam”.

Dự kiến hội thảo sẽ có sự tham dự của các đại biểu trong nước và quốc tế đại diện cho các đơn vị: KOICA, UN Women, Đại học Chung Ang – Hàn Quốc, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, các cơ quan thông tấn báo chí…

Hội thảo góp ý báo cáo đề xuất Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

Với mục đích chia sẻ, công bố những kết quả đạt được của dự án nghiên cứu hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc); Tham luận, đóng góp ý kiến bổ sung cho đề xuất về “Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao” giai đoạn 2016-2020 để triển khai trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, hội thảo sẽ được chia làm hai phiên:

Phiên 1. Thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

Phiên 2. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao: thực trạng và đề xuất kế hoạch triển khai trong Hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Tại hai phiên của hội thảo, đại biểu sẽ được lắng nghe các báo cáo, tham luận tập trung vào các nội dung: Báo cáo tổng quan về hoạt động của Dự án hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc); Báo cáo kết quả khảo sát Thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao tại miền Bắc Việt Nam; Báo cáo kết quả Phân tích chính sách đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao;  Báo cáo tham luận về Thực trạng, kết quả dạy nghề của Hội LHPN Việt Nam 5 năm qua (2010 – 2015) và một số kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn tiếp theo (thực trạng cơ sở dạy nghề của Hội, kết quả, bài học kinh nghiệm đào tạo trong 5 năm gần đây; quan điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm của Hội; định hướng những năm tới (nhiệm kỳ đến 2022); Báo cáo tham luận của Tổng cục dạy nghề (quan điểm, chính sách của Nhà nước về đào tạo nghề; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng các cơ sở dạy nghề và kết quả đào tạo nghề có phân tách giới trong những năm qua; hội nhập và định hướng đào tạo nghề những năm tới); Báo cáo tham luận về thực tế đào tạo nghề tại địa phương của 1 tỉnh đã khảo sát; Các báo cáo tham luận của Đại học Chung Ang và chuyên gia; Dự thảo Kế hoạch đào tạo (nghề) nguồn nhân lực nữ chất lượng cao giai đoạn 2016- 2020 cho Hội LHPN Việt Nam.

Xuân Quỳnh