NCKH Hội liên hiệp PNVN

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9

Số lượt truy cập: 8895364

05/10/2015 00:00

Số lượt xem: 6509

Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2015, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện hai đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là đề án 343) và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (đề án 704)  giai đoạn 2010-2015. 

Tới tham dự và phát biểu chỉ đạo có đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Chủ tọa hội nghị gồm có đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đ/c Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời, hội nghị còn đón các đại biểu thuộc các bộ, ngành, cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp…

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án 343 và đề án 704 do đ/c Nguyễn Thị Tuyết và đ/c Trần Thị Hương trình bày. Hai báo cáo đã trình bày đầy đủ và chi tiết công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đề án trong 5 năm 2010 -2015 trong đó nhấn mạnh đến các kết quả đạt được của từng nội dung. Sau 5 năm được triển khai thực hiện, hai đề án đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Đề án 343 không chỉ tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa mà còn đi vào cuộc sống, vừa giáo dục đạo đức truyền thống, vừa định hướng giá trị đạo đức mới xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong phát triển bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tương tự, thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc nuôi dạy con dưới 16 tuổi,  đề án 704 có ý nghĩa xã hội lớn, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh; các thế hệ gia đình phát triền bền vững. Hai báo cáo cũng đã chỉ ra những điểm hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cùng định hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020.

Một số bài tham luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và một số cá nhân điển hình… đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến rút ra trong quá trình thực hiện các hoạt động của hai đề án.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà hai đề án đạt được và phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo (2016-2020).

Với sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của đoàn chủ tọa và đại biểu tham dự, buổi hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Phan Hà