Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 16

Số lượt truy cập: 47960561

18/01/2019 09:35

Số lượt xem: 932

Được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức cuộc điều tra 2 năm (2017-2018) về “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của phụ nữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế” trên phạm vi 10 tỉnh/thành phố đại diện cho 2 miền Bắc, Nam trong cả nước. Nhằm công bố kết quả điều tra của Dự án, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu sách tham khảo “Kết quả điều tra nhận thức và dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ” vào 9h30 ngày 22/01/2019 tại số 68 Nguyễn Chí Thanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

 

Dự án được thực hiện để nghiên cứu, thu thập số liệu, phân tích các khía cạnh liên quan đến nhận thức, mong muốn, dự định khởi nghiệp của phụ nữ; làm căn cứ để Hội LHPN Việt Nam xây dựng các kế hoạch can thiệp, hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực khởi nghiệp, kinh doanh; cung cấp thông tin cần thiết cho triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025 của Hội LHPN Việt Nam theo quyết định 939/QĐ- TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Cuốn sách tham khảo “Kết quả điều tra nhận thức và dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ”  được bố cục thành 2 phần.

Phần thứ nhất báo cáo tổng quan kết quả điều tra về nhận thức và dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ.

Phần thứ hai trình bày số liệu tổng hợp kết quả điều tra về nhận thức và dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ gồm ba nội dung chính: 1. Kết quả số liệu chung về nhận thức và dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ; 2. Nhận thức và tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ; 3.Nhóm dự định khởi nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ.

Dự kiến hội thảo sẽ có sự tham gia của: Đại diện Thường trực Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành; Đại diện các nhà khoa học tại các Viện nghiên cứu quan tâm đến chủ đề Hội thảo; Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện Phụ nữ và một số cơ quan báo chí.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin liên hệ Nghiên cứu viên: Ths Hà Thị Thúy, email: hathuync79@vwa.edu.vn, điện thoại: 0904522814.

 

ThS. Hà Thúy - Viện NCPN