Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7

Số lượt truy cập: 47960404

28/11/2018 15:25

Số lượt xem: 3640

Để triển khai kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2019, Viện Nghiên cứu Phụ nữ đề nghị các đơn vị căn cứ Định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Học viện giai đoạn 2018-2020, đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (đề tài tập thể và đề tài cá nhân).

Mời bạn đọc download  Mẫu phiếu đăng ký đề tài NCKH TẠI ĐÂY