Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 12117

Số lượt truy cập: 68850695

29/04/2021 14:06

Số lượt xem: 1163

Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và hoạt động xã hội, các học giả trong và ngoài nước tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế 'Giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai'.

 

Nhằm tăng cuường trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn học thuật thảo luận về các vấn đề liên quan đến Giới trong biên đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 'Giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai'.

 

Thời gian dự kiến: 01 ngày tháng 9/2021

Địa điểm: Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đề, nội dung Hội thảo:

Chủ đề Hội thảo: Giới trong Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai

Tên tiếng Anh: Gender in Climate Change and Disaster Risk Reduction

Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:

Chủ đề 1: Các vấn đề lý luận về Giới trong Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai

Chủ đề 2: Biến đổi Khí hậu và Rủi ro thiên tai - Thực trạng và những vấn đề giới đặt ra trong các lĩnh vực (Gợi ý các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên nước, rừng, nông nghiệp, an ninh lương thực, giao thông vận tải, năng lượng, quản lý rác thải, thiên tai...).

Chủ đề 3: Kinh nghiệm và thực hành của Quốc tế và Việt Nam trong đảm bảo bình đẳng giới trong Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai; bao gồm:

  • Kinh nghiệm và thực hành trong xây dựng và thực hiện các Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai có lồng ghép giới;
  • Kinh nghiệm và thực hành trong phân tích và lồng ghép giới trong dự án/mô hình Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai.

Chủ đề 4: Các nội dung khác liên quan đến Giới trong Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai. 

Thư mời viết bài hội thảo bản Tiếng Việt

Thư mời viết bài hội thảo bản Tiếng Anh (English)