Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Số lượt truy cập: 8894877

26/07/2017 16:02

Số lượt xem: 2300

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng mạng lưới chia sẻ kiến thức, kết quả nghiên cứu; thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2017, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Giới trong phát triển kinh tế bền vững”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ các kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học về giới trong phát triển kinh tế bền vững thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cách mạng công nghiệp 4.0; phân tích giới trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, trong chính sách kinh tế; đề xuất các giải pháp, kiến nghị thúc đẩy bình đẳng giới trong kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Mời bạn đọc xem thư mời TẠI ĐÂY