Nghiên cứu và trao đổi

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 622

Số lượt truy cập: 77232025

29/05/2015 03:18

Số lượt xem: 1181

Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2013, để xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2016, sáng ngày 26/5/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức tập huấn công tác xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2016 tại Hội trường phòng 204 trụ sở Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN chủ trì hội nghị.

Tham gia Hội nghị tập huấn gồm có lãnh đạo các vụ Vụ và chuyên viên làm công tác tổng hợp kế hoạch hoạt động KH&CN thuộc bộ, ngành và các đơn vị được giao quản lý hoạt động KH&CN của các bộ, ngành trong cả nước. Học viện Phụ nữ Việt Nam cử hai cán bộ tham dự.

Nội dung chính của Hội nghị tập huấn nhằm: Hướng dẫn đánh giá kết quả nổi bật năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015; Giao và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; Đề xuất kế hoạch và dự toán hoạt động KH&CN năm 2016. Đồng thời Hội nghị cũng cung cấp những thông tin KH&CN mới trong năm 2016.

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã cung cấp 04 điểm mới cần chú ý trong năm 2016 như sau: 1) Việc chi thường xuyên không cấp theo đầu biên chế mà chi theo nhiệm vụ. Có hai loại nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ khoa học công nghệ; 2) Hạn mức của các chương trình KHCN cấp quốc gia chỉ được phê duyệt khi có nguồn và phê duyệt đúng trong hạn mức; 3) Cơ chế Quĩ, theo Luật KHCN mới, hoạt động KHCN sẽ chuyển sang cơ chế quĩ; 4) Cơ chế đặt hàng, khi các đơn vị hoặc cá nhân đề xuất, các bộ, ngành phải sàng lọc xem nội dung nào phù hợp, cần thiết, cam kết ứng dụng các kết quả nghiên cứu và đưa vào danh mục đề xuất đặt hàng của Bộ.

Về nội dung triển khai công tác xây dựng KH&CN năm 2016, Vụ Kế hoạch tổng hợp Bộ KHCN đã cung cấp các thông tin mới và hướng dẫn cách triển khai công tác xây dựng KH&CN chi tiết theo từng nội dung, phần, mục. Các thông tư mới, thông tư sửa đổi bổ sung đã, đang và sắp có hiệu lực cũng được giới thiệu tới các đại biểu như Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 (có hiệu lực ngày 8/6/2015), Thông tư số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014, Thông tư sửa đổi Thông tư 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2016 (dự kiến han hành cuối tháng 6/2015)

Về nội dung thành lập và triển khai Quĩ phát triển KH&CN của bộ, ngành, địa phương và thực hiện cơ chế quĩ đối với các nhiệm vụ KH&CN các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh), Vụ Tài chính Bộ KH&CN đã phổ biến về chủ trương của Chính phủ, Quốc hội đối với hoạt động này. Thực hiện Khoản 5 Điều 7 Nghị định 95/NĐ-CP, ngày 09/03/2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quĩ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Hội nghị dành phần cuối chương trình cho việc hỏi đáp những vướng mắc. Nhiều câu hỏi bởi các đại diện từ các bộ, ngành được đưa ra chủ yếu tập trung xoay quanh nội dung xây dựng, triển khai kinh phí và việc áp dụng Thông tư mới khi có hiệu lực. Các câu trả lời và phần trao đổi giải đáp thêm từ đại diện của Bộ Tài chính đã làm rõ thêm và sáng tỏ những vấn đề thắc mắc. Hội nghị kết thúc sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Bộ KH&CN mong rằng những Hội nghị tập huấn thế này sẽ được triển khai thường xuyên hàng năm để các đơn vị nắm rõ tình hình, đồng thời Bộ có được những thông tin phản hồi thiết thực về tình hình hoạt động KHCN.

Trương Thúy Hằng, Viện Nghiên cứu Phụ nữ