Nghiên cứu khoa học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 41

Số lượt truy cập: 6824106

02/10/2017 15:52

Số lượt xem: 3983

Để triển khai kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2018,Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam đề nghị các đơn vị căn cứ Định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Học viện giai đoạn 2018-2020, đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (đề tài tập thể và đề tài cá nhân).